Vrijdag 5 november 2021 vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) van ESDO plaats. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijke koek opende voorzitter Sebastiaan Verbruggen even na achten de vergadering. Sebastiaan bedankte de inzet van vele vrijwilligers binnen ESDO en sprak over de afgelopen coronaperiode.

Daarna ging penningmeester Marianne Zaadstra verder met de presentatie van de jaarcijfers. Zij beschreef de punten waar we tegenaan gelopen zijn en er was een moment om vragen te stellen.

Vervolgens blikte Mandy Versteeg terug op het beleidsplan. De commissies hebben hun doelen ook dit jaar weer geëvalueerd. Na de beleidszaken vroeg Nicole Kriege de aandacht voor Sponsorkliks. Met sponsorkliks wordt er een financiële bijdrage geleverd aan de vereniging, zonder dat het ons een cent extra kost.

Na deze onderwerpen was het tijd voor de verkiezingen van het kader en de jubilarissen. Nicole Kriege was is dit seizoen 25 jaar ESDO korfbal-/bondslid. Zij wordt hiermee van harte gefeliciteerd. Zij ontvangt het bij dit jubileum behorende speldje met oorkonde en bloemen. Gerrit Bouman, Annie van Lindenberg, Johan Verleun en Jan Sondij zijn dit jaar 25 jaar badminton lid. Ook zij worden van harte gefeliciteerd en ontvangen bloemen.

Daarnaast bedankte het bestuur Lisette de Ruiter, Sabrina Kooijman en Mandy Versteeg die afscheid namen van de TC, Sandra Versteeg, Roos van Egmond, Femke Zilver, Stefan Smit en Bo den Blanken die zijn gestopt met de Jeugdraad en Jolanda van de Steenhoven die niet langer meer deel uitmaakt van de KNAP. Ook werden Rosita Hilhorst en Mariska Smaling bedankt voor hun inzet voor de kantinecommissie de afgelopen jaren. De voorzitter sprak zijn dank uit voor de inzet van deze personen. Ook was dit de laatste JALV voor bestuurslid Sandra Versteeg. Zij aftredend is het bestuur. Sebastiaan bedankte Sandra voor haar inzet. Het bestuur is blij dat de plekken van de gestopte leden weer ingevuld zijn door nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Na de ledenvergadering was er de gelegenheid om even na te praten. Bij deze wil het bestuur de leden bedanken voor hun komst. Ook willen zij het barpersoneel bedanken voor hun inzet achter de bar. Dankzij hen werd eenieder voorzien van een heerlijk hapje en drankje wat resulteerde in een gezellige sfeer in de kantine.

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn als bijlage terug te vinden bij de eerste volgende Rondom.